Onafhankelijke informatie met meer dan 15+ jaar ervaring
Gratis en vrijblijvend

Laatst bewerkt op: 01 mrt 2024

Op het ogenblik dat je er voor kiest om een bepaalde verbouwing aan je woning uit te voeren is het belangrijk om rekening te houden met de omgeving… en dan meer bepaald met de mensen die daarin woonachtig zijn. In het bijzonder je buren kunnen het je behoorlijk lastig maken wanneer ze het gevoel hebben dat jouw verbouwing hen de nodige nadelen oplevert. Omwille van deze reden is het, zeker ook bij de plaatsing van een dakkapel altijd de moeite waard om even grondig te overleggen met je buren. Alleen op deze manier wordt je voorkomen dat er na afloop veranderingen moeten worden doorgevoerd aan je dakkapel met alle bijkomende kosten van dien.

Waarom overleggen met je buren voor plaatsing dakkapel?

Ondanks het feit dat er geen enkele wet duidelijk stelt dat je verplicht bent om te overleggen met je buren vooraleer een bepaalde verbouwing uit te voeren is er wel één die aangeeft dat mensen uit de omgeving bezwaar kunnen aantekenen, bijvoorbeeld tegen de realisatie van je dakkapel. Op het ogenblik dat er een dergelijk bezwaar kenbaar wordt gemaakt door je buren kan dit bijzonder vervelende gevolgen hebben, namelijk:

  1. Er dienen extra kosten te worden gemaakt voor het aanbrengen van de vereiste aanpassingen of in bepaalde, extreme gevallen zelfs voor het terug laten verwijderen van de dakkapel in kwestie.
  2. De werkzaamheden lopen een aanzienlijke vertraging op waardoor niet alleen de plaatsing van de dakkapel meer tijd in beslag neemt, maar ook eventuele andere renovatiewerken of werkzaamheden die in de planning staan.
  3. Het is erg belangrijk om een goede relatie te hebben met je buren. Een slechte onderlinge relatie kan er namelijk voor zorgen dat ze je het leven behoorlijk zuur kunnen maken en daar zit je natuurlijk helemaal niet op te wachten.

Welke punten bespreken met je buren m.b.t. je dakkapel?

Bovenstaande redenen maken stuk voor stuk reeds duidelijk hoe belangrijk het wel niet is om vooraleer de werkzaamheden met betrekking tot de realisatie van je dakkapel aan te vatten even te overleggen met je buren. Dat is allemaal natuurlijk goed en wel, maar welke punten moeten er dan precies worden besproken? Uit de praktijk blijkt dat het merendeel van de bezwaren worden aangetekend vanuit privacy gerelateerd oogpunt. Dit betekent dat de volgende zaken absoluut aan bod moeten komen tijdens het gesprek:

  1. Welke ramen worden er geplaatst en waar zullen deze zich bevinden? In het bijzonder de uitkijk vanuit de ramen is voor je buren van belangrijk. Zij vinden het namelijk niet fijn wanneer je door de dakkapel zomaar een directe inkijk hebt in de badkamer of een andere (privacy gevoelige) ruimte.
  2. Op welke afstand de dakkapel zich van de zogenaamde erfgrens zal bevinden. Dit is niet alleen belangrijk omdat de erfgrens dient te worden gerespecteerd, ook hier vreest men dat een dichte aanbouw tegen deze grens kan zorgen voor een (aanzienlijke) inkijk in de woning van de buren.

Vooraleer met je buren te gaan praten is het altijd belangrijk om je bewust te zijn van wat kan en wat niet kan. Het spreekt voor zich dat je een dakkapel niet zomaar op de erfgrens mag gaan bouwen en bovendien zal je afhankelijk van de plaats van de dakkapel evenals de grootte en de vorm er van sowieso zijn aangewezen op het aanvragen van een omgevingsvergunning. Heb je deze reeds op zak en maken je buren toch problemen? In dat geval beschik je meteen over een extra troef om de discussie naar je toe te kunnen trekken. Wanneer je buren merken dat je goed bent voorbereid zullen ze zich veelal vanzelf neerleggen bij de situatie.

Lees ook: vergunningsvrije dakkapellen

Wat bij ongegronde bezwaren?

In het merendeel van de gevallen, in het bijzonder wanneer jij en je buren er een goede relatie op nahouden zal je kunnen vaststellen dat er niet zoveel bezwaar zal worden gemaakt tegen de bouw van je dakkapel. Dit uiteraard op voorwaarde dat alle normale regels van het omgevingsloket worden gerespecteerd. In bepaalde, gelukkig meer zeldzame situaties komt het echter voor dat er alsnog een bezwaar door de buren kenbaar wordt gemaakt. Dat is vervelend, want ook al sta je recht in je schoenen, niemand zit te wachten op problemen.

Het is wat dit betreft altijd belangrijk om na te gaan in hoeverre de bezwaren van je buren daadwerkelijk gegrond zijn of niet. Heb je reeds een omgevingsvergunning op zak en ben je van mening dat er aan alle eisen die zijn opgesteld vanuit het omgevingsloket werd voldaan? In dat geval hebben je buren eigenlijk geen enkel recht om bezwaar aan te tekenen. Dat neemt niet weg dat elk bezwaar verplicht dient te worden onderzocht waardoor de uitvoering van de werken een behoorlijke vertraging op kan lopen.

Bovenstaande maakt het reeds duidelijk, op het ogenblik dat je buren ongegronde bezwaren maken tegen de realisatie van je dakkapel hoef je hier in principe niet meteen van wakker te liggen ’s nachts. Buiten de vertraging die je werkzaamheden zullen oplopen zal je namelijk ongetwijfeld in het gelijk worden gesteld. Toch is het altijd beter om een dergelijke situatie te voorkomen en daar kan een vriendelijke babbel met je buren zeker en vast bij helpen.

Wanneer met je buren overleggen voor dakkapel?

Tot slot stellen veel mensen zich nog de vraag wanneer nu precies het meest aangewezen moment is om te overleggen met de buren voor wat de realisatie van je dakkapel betreft. Wel, uiteraard voor de aanvang van de werken. Het kan evenwel nooit worden voorkomen dat je buren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden alsnog aan de alarmbel trekken. Dit in het bijzonder wanneer ze vrezen dat bepaalde overeengekomen bepalingen niet worden gerespecteerd. Hoe dan ook, wil je problemen voorkomen met betrekking tot de realisatie van je dakkapel en ben je dan ook van plan om even met je buren te overleggen? Doe dit bij voorkeur zo vroeg mogelijk vooraleer de werkzaamheden worden aangevat. Zelfs mochten er eventuele bezwaren komen vanuit de buren beschik je dan nog steeds over voldoende tijd om deze te proberen oplossen. Dat is niet het geval wanneer je slechts enkele dagen voor de uitvoering van de werken met je buren gaat praten.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Wij scoren een 9!

Laatste nieuws

Apeldoorn verruimt mogelijkheden voor vergunningvrije dakkapellen

maart 25, 2024

Een grote verandering staat op het punt te gebeuren voor woningeigenaren in

Een grote vergissing: dakkapel brengt definitieve verandering in het straatbeeld

maart 1, 2024

In een recent artikel van het AD lazen wij over een opmerkelijke

Deze fout bij het plaatsen van een dakkapel kan potentieel duizenden euro’s kosten

februari 16, 2024

Janneke maakte een grote fout met haar dakkapel en leerde: “Ga nooit