Onafhankelijke informatie met meer dan 15+ jaar ervaring
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Een grote verandering staat op het punt te gebeuren voor woningeigenaren in Apeldoorn, aangezien de gemeente heeft aangekondigd dat het binnenkort gemakkelijker zal worden om dakkapellen te plaatsen zonder vergunning. Deze beslissing is onderdeel van een bredere inspanning om de regels rond bouwprojecten en technische installaties te versoepelen.

Nieuwe regels onder de Omgevingswet

Met de recente invoering van de Omgevingswet in Nederland, een wet die alles verandert met betrekking tot bouwen en wonen, zijn gemeenten nu verplicht om te werken met een omgevingsplan. Dit plan bevat de algemene regels voor bouwen, wonen en de inrichting van de ruimte.

Vrijheid voor vergunningvrije dakkapellen

Apeldoorn maakt gebruik van deze nieuwe wetgeving om niet alleen dakkapellen, maar ook andere bouwwerken en technische installaties, zoals warmtepompen en airco’s, vergunningvrij te verklaren. Dit betekent dat dakkapellen zonder officiële toestemming iets ruimer kunnen zijn dan voorheen, waardoor woningeigenaren meer mogelijkheden krijgen om hun woonruimte uit te breiden.

Wat kun je verwachten?

Met deze aanstaande versoepeling van de regels kunnen inwoners van Apeldoorn binnenkort met minder administratieve rompslomp en vertraging een dakkapel laten plaatsen. Dit opent de deuren naar een efficiëntere manier om extra ruimte en licht toe te voegen aan hun woningen.

Invoering en planning

Hoewel dit nieuws ongetwijfeld enthousiasme opwekt bij woningeigenaren met plannen voor een dakkapel, is geduld nog even vereist. De gemeente Apeldoorn werkt momenteel aan de verdere uitwerking en invoering van het omgevingsplan. Verwacht wordt dat deze nieuwe regels voor vergunningvrije dakkapellen in het eerste kwartaal van volgend jaar van kracht zullen zijn.

Belangrijke aandachtspunten

Het is echter belangrijk op te merken dat er uitzonderingen zullen zijn op deze regels. Rijks- en gemeentelijke monumenten, evenals beschermde stads- en dorpsgezichten, vallen niet onder de vergunningvrije regeling. Voor deze specifieke gevallen blijven de bestaande regels en procedures van kracht.

links: https://www.apeldoorn.nl/Laatste nieuws

Apeldoorn verruimt mogelijkheden voor vergunningvrije dakkapellen

maart 25, 2024

Een grote verandering staat op het punt te gebeuren voor woningeigenaren in

Een grote vergissing: dakkapel brengt definitieve verandering in het straatbeeld

maart 1, 2024

In een recent artikel van het AD lazen wij over een opmerkelijke

Deze fout bij het plaatsen van een dakkapel kan potentieel duizenden euro’s kosten

februari 16, 2024

Janneke maakte een grote fout met haar dakkapel en leerde: “Ga nooit