Onafhankelijke informatie met meer dan 15+ jaar ervaring
Gratis en vrijblijvend

Laatst bewerkt op: 01 mrt 2024

Eén van de belangrijkste voordelen welke het gevolg zijn van de realisatie van een dakkapel bij je woning is terug te vinden in de waardevermeerdering die optreedt voor je woning. Op het ogenblik dat je er ergens in de toekomst voor zal kiezen om je huis te verkopen zal je dus met andere woorden heel wat extra geld kunnen krijgen dan je in eerste instantie zelf hebt betaald. Het feit dat een dakkapel toevoegen aan je huis een interessante financiële meerwaarde met zich meebrengt is natuurlijk mooi meegenomen, maar welke impact heeft dit nu precies op je WOZ-waarde? Ben jij ook benieuwd naar jouw WOZ-waarde dakkapel en wil je graag kunnen achterhalen op welke manier deze er voor kan zorgen dat je bijvoorbeeld extra belastingen moet gaan betalen? Je komt het allemaal te weten op deze pagina!

Is het toevoegen van een dakkapel van invloed op de WOZ-waarde?

In de inleiding van deze pagina hebben we reeds aangegeven dat er door het toevoegen van een dakkapel aan je woning steeds een bepaalde waardevermeerdering wordt gerealiseerd. Deze waardevermeerdering heeft een rechtstreekse invloed op de WOZ-waarde waar je huis over beschikt. Dit betekent in de praktijk dus concreet dat je inderdaad rekening zal moeten gaan houden met hogere belastingen om te betalen. Om hoeveel belastingen het dan precies gaat en welke invloed de realisatie van je dakkapel exact zal hebben op de WOZ-waarde van je huis is afhankelijk van zeer veel verschillende factoren. Dit geldt overigens ook voor de extra belastingen die je gaat betalen. Even te rade gaan bij je gemeente of stad kan je op dit vlak reeds heel wat duidelijk maken.

Is een hogere WOZ-waarde door dakkapel nadelig?

Ondanks het feit dat een financiële meerwaarde voor je huis realiseren op het eerste zicht natuurlijk alleen maar positief is heeft een hogere WOZ-waarde uiteraard ook een niet onbelangrijk nadeel. Bij verkoop van je woning mag je dan immers wel meer geld ontvangen, daar staat tegenover dat je in tussentijd ook meer belastingen zal moeten gaan betalen. Wanneer je dit absoluut niet wil is het dus op voorhand van belang om goed na te denken over wat nu precies je voorkeur wegdraagt. Wil je bijvoorbeeld echt graag meer bruikbare oppervlakte voor handen hebben in huis of zou je graag vooral je belastingen zoveel mogelijk binnen de perken willen houden? Het spreekt voor zich dat dit een zeer persoonlijke keuze is.

Op het ogenblik dat je, je huis met dakkapel wenst te verkopen zal de hogere WOZ-waarde je in principe altijd meerdere voordelen opleveren. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat een hogere WOZ-waarde betekent dat de kopers van de woning een beperktere eigen inbreng dienen te voorzien. Dat zorgt er voor dat bijvoorbeeld jonge koppeltjes of alleenstaanden eenvoudiger de mogelijkheid krijgen om over te gaan tot het kopen van een mooiere woning. Anderzijds dienen zij zich er natuurlijk wel van bewust te zijn dat ze na de aankoop van het huis geconfronteerd zullen worden met aanzienlijk hogere belastingen. Dit kan dus mogelijks alsnog een beetje roet in het eten gooien.

Een tweede voordeel welke is verbonden aan de hogere WOZ-waarde van een woning met dakkapel is terug te vinden in het feit dat ook hypotheekverstrekkers rekening schijnen te houden met deze gegevens. Dit betekent dat ze mogelijks eenvoudiger een krediet kunnen verstrekken en ook het te lenen bedrag mogelijks net wat hoger kan komen te liggen. Het spreekt voor zich dat dit er stuk voor stuk voor zorgt dat de hogere WOZ-waarde welke door een dakkapel kan worden gerealiseerd in het voordeel kan spelen van zowel de overlatende als de overnemende partij.

Wanneer wordt de nieuwe WOZ-waarde bepaald?

Alle Nederlandse gemeenten stellen op 1 januari telkens de WOZ-waarde vast voor het komende jaar. Er wordt bij het bepalen van deze waarde grondig gekeken naar gelijkaardige woningen welke zich in dezelfde buurt bevinden. Op basis hiervan wordt er uiteindelijk een WOZ-waarde bepaald. Het komt in de praktijk bijzonder vaak voor dat de WOZ-waarde (in het bijzonder na het plaatsen van een dakkapel of een andere uit- of opbouw) van je woning veel te hoog zal worden ingeschat. Ook het omgekeerde kan het geval zijn, maar dat is eerder uitzondering dan regel. Mocht dit het geval zijn en mocht je het hiermee niet eens zijn is het steeds mogelijk om bezwaar aan te tekenen bij de gemeente. Je dient er uiteraard wel rekening mee te houden dat dit bezwaar gestaafd zal moeten worden. Zonder grondige redenen bezwaar aantekenen tegen de bepaalde WOZ-waarde heeft dan ook geen enkele zin.

Hoe beperk je de impact van je dakkapel op de WOZ-waarde?

Ondanks het feit dat een hogere WOZ-waarde bij je woning met dakkapel dus helemaal geen nadeel hoeft te zijn spreekt het voor zich dat niemand graag meer belastingen betaalt dan strikt noodzakelijk is. Omwille van deze reden gaan veel mensen op zoek naar een mogelijkheid om wel gewoon van de voordelen van een dakkapel te kunnen genieten, maar dan wel zonder dat dit een grote invloed heeft op de WOZ-waarde en bijgevolg de te betalen belastingen. Dit is in principe mogelijk, maar dan zal je wel aanzienlijk moeten inboeten.

Eigenlijk is de impact van je dakkapel op de WOZ-waarde van je huis bijzonder eenvoudig uit te leggen. Hoe duurder je dakkapel is, des te meer deze ook de WOZ-waarde zal beïnvloeden. Wil je de impact dus met andere woorden zo beperkt mogelijk houden? Kies dan voor een kleine(re) dakkapel en beperkt de mate aan luxe. Hou er rekening mee dat niet alleen de grootte van de dakkapel, maar ook bijvoorbeeld de gebruikte materialen de impact op de WOZ-waarde aanzienlijk kunnen sturen. Kiezen voor een houten dakkapel met beperktere afmetingen kan wat dat betreft de moeite waard zijn als je de invloed op de WOZ-waarde van je dakkapel tot een minimum wil kunnen beperken.

Hou er tot slot rekening mee dat er vaak bij het bepalen van de WOZ-waarde sowieso reeds voor het overgrote merendeel wordt gekeken naar de constructie van de dakkapel en niet zozeer naar de afwerking aan de binnenkant. Laat dit dus zeker geen reden zijn om genoegen te nemen met een mindere of minder kwalitatieve afwerking.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Wij scoren een 9!

Laatste nieuws

Apeldoorn verruimt mogelijkheden voor vergunningvrije dakkapellen

maart 25, 2024

Een grote verandering staat op het punt te gebeuren voor woningeigenaren in

Een grote vergissing: dakkapel brengt definitieve verandering in het straatbeeld

maart 1, 2024

In een recent artikel van het AD lazen wij over een opmerkelijke

Deze fout bij het plaatsen van een dakkapel kan potentieel duizenden euro’s kosten

februari 16, 2024

Janneke maakte een grote fout met haar dakkapel en leerde: “Ga nooit