Onafhankelijke informatie met meer dan 15+ jaar ervaring
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Laatst bewerkt op: 01 mrt 2024

Het plaatsen van een dakkapel is uiteraard alleen maar mogelijk op het ogenblik dat het duidelijk is waar deze precies moet komen en vooral hoeveel plaats deze mag innemen. Dit is een belangrijke factor om rekening mee te houden, niet in het minst omdat veel dakkapellen als prefab exemplaar worden aangekocht. Dit betekent dat de complete constructie in de fabriek wordt gemaakt waarna ze in haar totaliteit wordt vervoerd naar de plaats waar ze op het huis dient te worden aangebracht. Wil jij ook graag meer te weten komen over het inmeten van een dakkapel en wil je precies weten hoe dit proces verloopt? Lees dan snel verder en je komt alles te weten over je dakkapel inmeten.

Hoe gebeurt een dakkapel inmeten?

Er zijn door de jaren heen zeer veel misverstanden de wereld in gestuurd wanneer het aankomt op het inmeten van een dakkapel. Vaak denken mensen ook tegenwoordig nog altijd dat er precies tot op de millimeter kan worden aangegeven waar een dakkapel exact komt en vooral over welke afmetingen deze precies zal beschikken. Dat is niet juist. De onderstaande punten waaruit een dakkapel inmeten bestaat zal je op dit vlak duidelijkheid brengen.

1.) Plaatsing zoveel mogelijk tussen de dakpannen

Er wordt door een expert altijd voor gekozen om een dakkapel zoveel mogelijk tussen de dakpannen te plaatsen. Standaard is dit echter niet altijd een mogelijkheid waardoor men er voor dient te kiezen om enkele dakpannen af te slijpen. Op deze manier wordt al snel duidelijk over welke exacte afmetingen de dakkapel in kwestie zal komen te beschikken.

2.) Het inmeten vindt plaats van binnen uit

In tegenstelling tot wat zeer vaak wordt gedacht gebeurt het inmeten van een dakkapel van binnenuit. Dit zorgt er voor dat het onmogelijk is om op voorhand aan te geven waar een dakkapel exact begint en vooral hoe hoog ze geplaatst kan worden. Dit betekent eveneens dat het nooit helemaal vast staat hoe hoog het plafond zal zijn. Een beetje marge aanhouden is wat dat betreft dan ook wenselijk. Het spreekt voor zich dat de vakman die de dakkapel komt plaatsen wel een zekere indicatie kan geven.

3.) Is er sprake van een tussenwand of niet?

Is er sprake van een tussenwand in de ruimte en dient er een paneel tegenover te komen? In dat geval is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat, dat paneel breder dient te zijn dan de tussenwand op zich. Dit zorgt er wel voor dat de tussenwand vaak niet aansluit op het hart van het paneel.

4.) Afwijkende afmetingen bij twee dakkapellen

Ben je van plan om twee dakkapellen tegenover elkaar te laten plaatsen, ook al beschikken deze over gelijke afmetingen, dan is het altijd belangrijk om rekening te houden met afwijkingen met betrekking tot de manier waarop de dakpannen exact gedekt zijn. Dit geldt bovendien niet uitsluitend voor de breedte, maar ook voor de hoogte. Omwille van deze reden is het perfect mogelijk dat de twee dakkapellen niet exact tegenover elkaar kunnen komen te liggen. Bovendien zijn er ook kleine verschillen mogelijk voor wat de plafondgrootte betreft.

5.) Verschil in achterliggende kozijn gedeelten

Indien er sprake is van een brede kapel achteraan en een smallere vooraan (bijvoorbeeld omwille van het vergunningsvrij kunnen bouwen van de dakkapel) waarbij er sprake is van een paneel in de brede kapel zal er vastgesteld kunnen worden dat de tegenover elkaar gelegen kozijn gedeelten niet exact gelijk zijn.

6.) Er dient rekening te worden gehouden met de 50 centimeter regel

Eveneens een belangrijk aspect om bij stil te blijven staan is de zogenaamde 50 centimeter regel. Deze stelt duidelijk dat er sprake moet zijn van een afstand van 50 centimeter tussen het hart van de scheidingsmuur met de buren. Van binnenuit gezien bedraagt deze dan ook minimaal 35 centimeter.

7.) Verschil tussen bouwtekening en inmeet-maten

De vergunning die uiteindelijk wordt afgeleverd is altijd gebaseerd op de bouwtekeningen. Het moet echter gezegd dat deze tekeningen niet zelden niet geheel in lijn liggen met de zogenaamde inmeet-maten. Ook andere mogelijke details zijn op de tekening nooit helemaal conform de daadwerkelijke uitvoering. Dit zorgt er voor dat experts er altijd voor kiezen om de dakkapel te plaatsen volgens de door hun uitgevoerde inmetingen.

8.) Aangeven van mogelijke obstakels

Op het ogenblik dat de inmeting wordt uitgevoerd zullen mogelijke obstakels in kaart worden gebracht welke door de eigenaar van de woning zelf voor aanvang van de werken dienen te worden verwijderd. In het merendeel van de gevallen gaat het hierbij om bijvoorbeeld aftimmeringen of pijpen. Het is altijd van belang om dit goed te controleren in de offerte die je van de dakkapel expert ontvangt.

9.) Is er een schoorsteen aanwezig of niet?

Veel woningen beschikken tegenwoordig nog altijd over een schoorsteen. Dat is geen probleem, maar het zorgt er wel voor dat de maximale breedte van de dakkapel er door kan worden beperkt. De dakkapel expert dient op dit vlak steeds een afstand van ten minste 1 pan breedte te respecteren. Alleen op deze manier is er namelijk een volledig correcte montage mogelijk en wordt voorkomen dat er op een zeker ogenblik lekkages ontstaan. Omwille van deze reden wordt er in de praktijk doorgaans zonder probleem genoegen genomen met een iets smallere dakkapel, zolang ze maar vrij is van lekkages.

10.) Wijkt het dak van je dakkapel naar één zijde?

In eerder uitzonderlijke situaties dient er te worden vastgesteld dat het dak van de dakkapel naar één zijde wijkt. Tijdens het inmeten is het niet altijd mogelijk om dit vast te stellen. Dit is vooral te wijten aan de eventuele aanwezigheid van aftimmeringen of andere visuele belemmeringen. De monteurs zullen in deze situatie altijd de voorkeur geven aan de meest optimale plaatsing. Deze oogt visueel zo optimaal mogelijk en is technisch correct, maar het is mogelijk dat ze niet honderd procent waterpas is. Dit laatste lijkt op het eerste zicht misschien vreemd, maar dat is het niet. Het scheef lopende dak voorkomt namelijk dat de dakkapel honderd procent waterpas kan worden gerealiseerd.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Wij scoren een 9!

Laatste nieuws

Apeldoorn verruimt mogelijkheden voor vergunningvrije dakkapellen

maart 25, 2024

Een grote verandering staat op het punt te gebeuren voor woningeigenaren in

Een grote vergissing: dakkapel brengt definitieve verandering in het straatbeeld

maart 1, 2024

In een recent artikel van het AD lazen wij over een opmerkelijke

Deze fout bij het plaatsen van een dakkapel kan potentieel duizenden euro’s kosten

februari 16, 2024

Janneke maakte een grote fout met haar dakkapel en leerde: “Ga nooit