Onafhankelijke informatie met meer dan 15+ jaar ervaring
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?
Fallback Image

Rotterdam is een bijzonder fijne stad om in te wonen. Elk jaar opnieuw kiezen er dan ook heel wat mensen bewust voor om naar deze mooie en uitnodigende omgeving te verhuizen. Steeds vaker kan er worden vastgesteld dat mensen die naar Rotterdam verhuizen met een verhuisbedrijf en er een woning kopen er de voorkeur aan geven om daar een dakkapel aan toe te voegen. Een dakkapel laten realiseren bij je huis in Rotterdam hoeft op zich geen enkel probleem te zijn, alleen moet je er wel rekening mee houden dat er in bepaalde situaties een vergunning is vereist. Een dakkapel vergunning Rotterdam aanvragen doe je ook beter niet zonder een geschikte voorbereiding. Doe je dat wel? Dan is de kans groot dat je vergunning wordt geweigerd met alle gevolgen van dien. Je komt gelukkig alles te weten over een dakkapel vergunning Rotterdam door het raadplegen van de informatie op deze pagina!

Wanneer een dakkapel vergunning Rotterdam aanvragen?

Ondanks het feit dat iedereen graag een dakkapel vergunningsvrij wil laten realiseren is dit lang niet in alle gevallen mogelijk. Zelfs wanneer je perfect aan de vooropgestelde afmetingen kan voldoen is er nog altijd een significante kans dat je er voor zal moeten kiezen om een dakkapel vergunning Rotterdam aan te vragen. Dit heeft alles te maken met de constructie evenals de plaats waar je dakkapel precies wordt voorzien. Voor wat de constructie betreft dient er rekening te worden gehouden met de volgende aspecten:

 

  1. Op het ogenblik dat je er voor kiest om een dakkapel te voorzien welke niet beschikt over een plat, maar wel over een hellend dak zal je er rekening mee moeten houden dat het vergunningsvrije aspect hiermee meteen komt te verdwijnen. Je krijgt er wel een zeer mooi, authentiek dak voor in de plaats, maar het kost je dus ook wat extra.

 

  1. Zorg er altijd voor dat de constructie van je dakkapel voldoet aan de vooropgestelde bepalingen. Deze geven we verder op deze pagina nog even uitgebreid aan. Vanaf het ogenblik dat er ten minste één afmeting niet correct is zal dat resulteren in het verplicht moeten aanvragen van een bouwvergunning voor jouw dakkapel in Rotterdam.

 

  1. Een punt waar zeer veel mensen die een dakkapel vergunningsvrij willen laten bouwen in Rotterdam geen rekening mee houden is terug te vinden in het feit dat deze niet over doorzichtige zijkanten mag beschikken. Is dat wel het geval? Dan zou dat mogelijks niet alleen de privacy van de eigenaars van de dakkapel, maar ook deze van de buren kunnen schaden. Omwille van deze reden is een dakkapel vergunning Rotterdam aanvragen in dit geval altijd een vereiste.

 

Naast bovenstaande zal je ook nog rekening moeten houden met de plaats waar de dakkapel wordt voorzien. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om deze aan de voorgevel van je huis aan te brengen, maar wat ook te denken van de achter- of zijgevel? Op het ogenblik dat je de dakkapel aan de voorkant van je huis wenst te voorzien zal je altijd verplicht worden om een dakkapel vergunning Rotterdam aan te vragen. Aan de achterkant van het huis kan dit mogelijks zonder dat je een vergunningsaanvraag moet indienen.

Wanneer is een dakkapel vergunning Rotterdam geen vereiste?

Inmiddels is het je wel duidelijk wanneer je er niet omheen kan om een dakkapel vergunning Rotterdam aan te vragen. Echter is het ook wel interessant om even dieper in te gaan op de situaties wanneer dit net wel een mogelijkheid is. Om een dakkapel vergunning Rotterdam niet te hoeven aanvragen is het altijd een must om rekening te houden met deze eisen:

 

  1. De dakkapel dient over een plat dak en ondoorzichtige zijkanten te beschikken;
  2. De dakkapel mag zich niet aan de voorgevel van de woning bevinden;
  3. De hoogte van de dakkapel mag niet hoger uitvallen dan 1,75 meter;
  4. De onderkant van de dakkapel dient tussen de 0,5 & 1 meter boven de dakvoet te zijn gelegen;
  5. De bovenkant van de dakkapel moet minimaal 0,5 meter onder de daknok vandaan blijven;
  6. De zijkanten moeten zich op ten minste 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak bevinden;

 

Pas op het ogenblik dat aan alle bovenstaande punten wordt voldaan is het mogelijk om je dakkapel in Rotterdam vergunningsvrij te realiseren. Hou er wel rekening mee dat er nog een aantal addertjes onder het gras kunnen zitten. Wees er je bijvoorbeeld altijd van bewust dat een dakkapel toevoegen aan een monumentaal pand niet kan gebeuren zonder een vergunning aan te vragen. Dit dus ook niet wanneer er perfect aan de hierboven aangegeven punten wordt voldaan.

De toepassing van de zogenaamde ‘loketcriteria’

Er dient rekening mee te worden gehouden dat de zogenaamde ‘loketcriteria’ uitsluitend van toepassing zijn bij licht-vergunningsplichtige bouwwerken. Dit betekent concreet dat, op het ogenblik dat een bouwaanvraag op vlak van afmetingen evenals positionering binnen de vooropgestelde randvoorwaarden blijft, er absoluut geen enkele bouwvergunning dient te worden aangevraagd. Op het ogenblik dat de bouwaanvraag niet voldoet aan de loketcriteria of wanneer er hier op z’n minst de nodige twijfel over bestaat dient het plan niet uitsluitend te worden voorgelegd aan de welstandscommissie, maar gelden bovendien ook nog eens de gebiedstype-/ gebiedsspecifieke of algemene criteria.

Hoeveel kost een dakkapel vergunning Rotterdam

Je dient er niet alleen rekening mee te houden dat de eisen voor het aanvragen van een dakkapel vergunning kunnen verschillen afhankelijk van de stad of gemeente waarin je woonachtig bent, dit geldt eveneens voor de kostprijs die voor de hele vergunningsprocedure dient te worden betaald. Specifiek voor Rotterdam geldt dat de zogenaamde ‘leges kosten’ die betaald dienen te worden zijn vastgesteld op een bedrag van 420 euro. Dit is echter niet de enige kost waar je rekening mee moet houden. Vooraleer er een bouwvergunning kan worden aangevraagd voor de realisatie van een dakkapel bij je woning moet er namelijk rekening worden gehouden met het tekenen van een speciale bouwtekening. Deze tekening moet duidelijk maken hoe de dakkapel er precies uit zal komen te zien waardoor de stad of gemeente precies kan bepalen of ze deze kan goedkeuren of niet.

Dit artikel is geschreven door:

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?
Wij scoren een 9!

Laatste nieuws

Dakkapel verzekering

Het verschil tussen een prefab en een maatwerk dakkapel

Een dakkapel aanleggen brengt veel voordelen met zich mee. Den zo aan

constructie dakkapel

Een checklist om de beste dakkapel te maken

Een dakkapel biedt vele voordelen, die ervoor zorgen dat je de dure

Dakkapel anno 2023: trends en innovaties

Dakkapellen zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, omdat ze extra ruimte