Onafhankelijke informatie met meer dan 15+ jaar ervaring
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?
Fallback Image

Mensen die in Amsterdam wonen of die er van plan zijn om een woning te kopen denken er vaak aan om daar een dakkapel aan toe te voegen. Dit is helemaal niet zo vreemd, want door de plaatsing van een dakkapel bij een huis is het mogelijk om te kunnen rekenen op tal van zeer interessante, extra voordelen. Een bekend voordeel heeft bijvoorbeeld betrekking tot de realisatie van extra beschikbare ruimte in huis. Zo kan je perfect een logeerkamer voorzien, maar is het ook mogelijk om bijvoorbeeld het thuisbureau te realiseren waar je altijd al van hebt gedroomd. In ieder geval, wil jij ook graag kunnen genieten van de voordelen die zijn verbonden aan een dakkapel in Amsterdam? Dan kom je op deze pagina alles te weten over het al dan niet hoeven aanvragen van een dakkapel vergunning Amsterdam.

Dakkapel aan je voorgevel? Altijd een vergunning vereist!

Het is algemeen bekend dat er voor het verkrijgen van een zogenaamde omgevingsvergunning met als doel om een dakkapel te mogen realiseren bij je woning steeds dient te worden voldaan aan een reeks van eisen en regels. Zelfs wanneer je echter perfect weet te voldoen aan alle vooropgestelde eisen met betrekking tot de maximale afmetingen waar je dakkapel over mag beschikken is het nog steeds niet ondenkbaar dat je in een bepaalde situatie alsnog een dakkapel vergunning Amsterdam zal moeten aanvragen. Dit is in het bijzonder het geval wanneer je de dakkapel wenst te voorzien aan de voorgevel van je huis in Amsterdam. In dit geval zal je er dan ook altijd rekening mee moeten houden dat er een vergunning dient te worden aangevraagd. Dit in het bijzonder omdat deze steeds een bepaalde invloed heeft op het straatbeeld.

Wat zijn de uitgangspunten voor een dakkapel vergunning Amsterdam?

Er werd door de gemeente Amsterdam een soort van omschrijving evenals een lijst met uitgangspunten geformuleerd voor mensen die van plan zijn om er een dakkapel toe te voegen aan hun woning. In principe zijn hier geen concrete eisen in terug te vinden, maar wel richtlijnen die je in je achterhoofd kan houden. Op deze manier wordt de kans namelijk een stuk groter dat jouw aanvraag voor een vergunning voor je dakkapel wordt goedgekeurd.

 

Een dakkapel betreft een ‘ondergeschikte’ uitbouw in de kap van een woning. Deze is bedoeld om de lichttoetreding in huis te verbeteren en zorgt er voor dat er een groter bruikbaar woonoppervlak ontstaat. Dakkapellen zijn, op het ogenblik dat ze zichtbaar zijn vanuit een openbare ruimte, bijzonder bepalend voor het straatbeeld. Omwille van deze reden gaat de voorkeur van de gemeente Amsterdam uit naar situaties waarin de dakkapel aan de achterkant van de woning wordt geplaatst. Is er sprake van meerdere dakkapellen binnen één en dezelfde blok? Dan zorgt een herhaling van identieke exemplaren voor rust evenals samenhang in het straatbeeld. In eender welke situatie dienen dakkapellen een ondergeschikte toevoeging zijn aan het dakvlak. Dit betekent onrechtstreeks dat de plaatsing van een dakkapel in de praktijk nooit ten koste mag gaan van de karakteristiek van de kapvorm.

 

Een dakkapel vergunning Amsterdam zal ten gevolge van bovenstaande doorgaans altijd worden afgekeurd op het ogenblik dat een dakkapel domineert in het silhouet van het dak. Bovendien dient de noklijn van het dak, afhankelijk van het straatprofiel, vanaf de weg haar zichtbaarheid te blijven behouden. Daarenboven dient er ook altijd voor te worden gezorgd dat de afstand tussen de dakkapel evenals de goot voldoende moet zijn. Kenmerkend voor de gemeente Amsterdam is dat er ook zoiets bestaat als een ‘lichte bouwvergunning’.

Wanneer geen dakkapel vergunning Amsterdam aanvragen?

Amsterdam zou de hoofdstad niet zijn mochten er hier en daar niet enkele aangescherpte regels bestaan voor het al dan niet vergunningsvrij kunnen bouwen van een dakkapel. Hoe dan ook wordt beschreven in het reglement van de stad dat een dakkapel op een bestaande woning (!) vergunningsvrij kan worden gebouwd indien er wordt voldaan aan de volgende eisen:

 

  • De dakkapel moet worden gebouwd aan het achterdakvlak of dient zich in ieder geval te vinden aan een niet naar de weg of naar het openbaar groen gekeerd zijdakvlak. Zoals eerder reeds aangegeven betekent dit gegeven meteen dat elke dakkapel die aan de voorgevel van een huis in Amsterdam wordt geplaatst automatisch onderworpen wordt aan een bouwvergunning.

 

  • De afstand tot de voorgevel dient meer dan één meter te bedragen. Bovendien moet er sprake zijn van ondoorzichtige zijwangen en kan een dakkapel enkel en alleen vergunningsvrij worden gerealiseerd op het ogenblik dat ze is voorzien van een plat dak. Heb je altijd al gedroomd van een echt authentiek dak voor op je dakkapel? Dan is dat een mogelijkheid, maar dien je daarvoor steeds een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

 

  • De hoogte zoals gemeten van de voet van de dakkapel kan niet meer dan 1,75 meter bedragen. Daarnaast moet de onderzijde meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter boven de dakvoet zijn terug te vinden. De bovenzijde dient zich op haar beurt dan weer minstens 0,50 meter onder de nok te bevinden. Voor de zijkanten geldt dat ze minstens 0,50 meter van de zijkanten van het dakvlak moeten verwijderd zijn.

 

Wordt er voldaan aan alle hierboven aangegeven eisen voor het vergunningsvrij kunnen bouwen van je dakkapel in Amsterdam? In dat geval kan je er nog altijd niet zomaar vanuit gaan dat er geen vergunning moet worden aangevraagd. In het geval van een monument is dat bijvoorbeeld zelfs dan nog steeds het geval.

Hoelang duurt het ontvangen van dakkapel vergunning Amsterdam?

Het is algemeen bekend dat het aanvragen van een dakkapel vergunning, zeker in onze hoofdstad Amsterdam een behoorlijke tijdspanne kan bestrijken. Officieel is de standaard termijn voor het ontvangen van een vergunning dan ook vastgesteld op 8 weken. Dit betekent dat je in de praktijk zomaar even tot 2 maanden kan wachten vooraleer er ook maar kan worden gedacht aan het aanvatten van de werkzaamheden. Echter wordt er in Amsterdam (meer bepaald in de regio’s Noord & Zuid) inmiddels geëxperimenteerd met een procedure die de aanvraagperiode voor een dakkapel vergunning drastisch moet inkorten. Door het volgen van deze procedure zou de aanvraagperiode dan ook ingekort kunnen worden tot slechts 3 weken. Zo kan de bouw van jouw dakkapel in Amsterdam heel wat sneller van start gaan!

 

Dit artikel is geschreven door:

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?
Wij scoren een 9!

Laatste nieuws

Dakkapel verzekering

Het verschil tussen een prefab en een maatwerk dakkapel

Een dakkapel aanleggen brengt veel voordelen met zich mee. Den zo aan

De onderhoudsvrije dakkapel: Mythe of werkelijkheid?

Heb jij ruimte voor het plaatsen van een dakkapel, dan is dit

10x veelgemaakte fouten dakkapel

Een dakkapel op het dak van je woning biedt vele voordelen, waaronder